Home | Praktische info | Opleiding & registratie | Tarieven | Verzekeraars | Links | Openingstijden | Contact
 
Shiatsu Ryoho
Stoelshiatsu
Shiatsu-Zenstyle


Klassieke massage
Segmentale massage
Voetreflexzone therapie


MatriXcoaching

Halmersinge 55
9471 HN Zuidlaren
Tel.: (050) 851 8311
Mob.: 06 52 29 62 66
Internet: www.praktijkdejong.com
E-mail: info@praktijkdejong.com
 
Routebeschrijving Groningen

Zorgverzekeraars/Privacyverklaring

Ik ben lid van de VBAG en de koepelorganisatie RBZC.

Dit betekent dat een * Shiatsu behandeling bij (veel) zorgverzekeraars wordt vergoed vanuit een aanvullend pakket. Op de site van de VBAGvindt u een actueel overzicht van die zorgverzekeraars. Op deze website vindt u een algemeen overzicht. Bij twijfel is het verstandig even contact te nemen met uw zorgverzekeraar. Denk eraan dat het van uw polis afhangt óf en hoeveel u vergoed krijgt. Neem van te voren contact op met uw verzekering om teleurstelling te voorkomen! 

UW PRIVACY

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelend therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook wettelijk opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat, naast contactgegevens, aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld uw huisarts.

Ik doe mijn best uw privacy te waarborgen.

Dit betekent onder meer dat ik:

* zorgvuldig omga met uw persoonlijke gegevens;

* ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Als uw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht.

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

* om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond, of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming;

* voor het gebruik van waarneming, tijdens mijn afwezigheid;

* voor het geanonimiseerde gebruik tijdens een intercollegiale toetsing;

* een klein deel van uw gegevens wordt gebruikt voor de financiële administratie,          zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.                                     Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet om toestemming vragen.    

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven 20 jaar bewaard, zoals de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist.

PRIVACY OP DE ZORGFACTUUR:                                                                             Op de zorgfactuur die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze factuur kan declareren bij uw zorgverzekeraar:

* uw naam, adres, woonplaats en e-mailadres;

* uw geboortedatum;

* de datum van de behandeling;

* een korte omschrijving van de behandeling:" Shiatsu" en bijbehorende code;

* de kosten van het consult.                                                                                                                     

 

 

 

 

 
© WEBplanet Internetdiensten